vores mission og vision

- vi skal tilbyde og udvikle den bedst mulige behandling, baseret på veldokumenteret viden og erfaring. Behandlingen skal altid finde sted på et etisk og fagligt højt niveau. 

- al vores behandling skal hvile på kvalifikationer, som opnås igennem uddannelse og praktisk erfaring, samt vedvarende supervision og efteruddannelse.

- vi skal vedvarende være et eftertragtet og troværdigt behandlingstilbud indenfor det addiktive kerneområde og vi skal være kendt for at leve op til egne værdier.

indehaver

Psykoterapeut

Johny Bredlund Larsen (født 1954) 

Idegrundlaget for iværksættelse af virksomheden Excellent Health Care har siden starten i 1999, været at dyrke en niche, som rummer det unikke og excellente alternativ. Et regulært tilbud til den individuelle modne voksne og selvstændige person, som ikke ønsker at være en del af sociale rundkredse og gruppearbejde i behandlingsregi.

Jeg har taget ved lære af livet, som har budt på de op og nedture, de fleste mennesker løber ind i igennem livet og sammenholdt med mine egne erfaringer til misbrugets klamme favntag, skaber det en livserfaring som kommer mig til stor gavn i virksomhedens daglige virke som terapeut og misbrugsbehandler, uden at det dog er en kvalifikation i sig selv.

Mine sidste 25 års arbejdsliv, har primært har handlet om undervisning, coaching og ledelse i relation til, at yde en indsats for mennesker med behov for hjælp og jeg tror på, at mine mange års erfaring, fortsat kan være til gavn. 

uddannelse

Uddannelse og erfaring

4 års uddannelse som psykoterapeut og misbrugsbehandler ved Institut for misbrugsuddannelse.

6 års ledelsesmæssig og voksenpædagogisk uddannelse i statsligt regi.

2 års diplomlederuddannelse fra ledelsesakademiet.

20 års erfaring fra den offentlige sektor, primært beskæftiget med voksenuddannelse, procesorienteret ledelse og coaching.

Derudover kurser/forelæsninger i blandt andet positiv og kognitiv psykologi, samt certificeret Tankefeltsterapeut efter Callahan metoden.

certificering

PpD

Johny Bredlund Larsen er certificeret igennem og medlem af Praktiserende psykoterapeuter i Danmark.

PpD er oprettet for at yde en klart defineret forbrugersikkerhed og der stilles krav til både terapeutens uddannelse og daglige virke på fire områder:

At terapeuten har en selvstændig praksis
At terapeuten tager supervision og efteruddannelse
At terapeuten overholder de faglige etiske regler
At klienten har en klagemulighed

samarbejdspartnere

Netværk

Personalet i en så lille niche virksomhed er beskedent, så vi arbejder med et fast team som består af:

social -og sundhedsassistent, regnskabsassistent og multimand

og specialister som ad hoc samarbejdspartnere:

psykolog, socialrådgiver, speciallæge, psykoterapeut og arbejdsmarkedsrådgiver