vores nøgleværdi

"et lidende menneske i behandling må mødes med et autentisk menneskeligt engagement, hvis det skal opnå den indsigt og forståelse af sig selv, der er nødvendig for at kunne udvikle sig".

afklaring (gratis)

Vores første møde

skal også være en hjælp. Det vores opgave at guide dig og dine pårørende godt på vej i forhold til den situation, der er aktuel for jer lige nu. Udover vores samtale, vil vi fortage nogle tests (screening) og finde ud af hvilken type hjælp, der bedst vil kunne gavne dig. Hvis vi bliver enige om at gå videre, så følger en planlægning af forløbet.

gæsterne

Vores målgruppe

er selvstændige voksne mænd og kvinder, der gerne vil et rationelt og fleksibelt alternativ, til den traditionelle institutionslignende behandling. De er individualister, der stiller krav til behandling og planlægning. De ønsker effektivitet og fleksibilitet.

Gæsterne ønsker oftest en vis diskretion og ønsker ikke at møde egne kunder, klienter, patienter eller andre samarbejdspartnere i behandlingsregi og de ønsker, hvor det er muligt, at også deres familie får den nødvendige hjælp og støtte.

Vores gæster stiller krav og forlanger indflydelse og det er vi meget taknemmelige for, da dette optimere indsatsen på alle måder.

planlægge

Vi skal hjælpes ad

med at planlægge forløbet. Hvornår og hvordan vi kommer videre fra vores første møde og hvor meget det koster. Hvor langt et forløb skal der påregnes i forhold til, om målet er at blive tørlagt eller det er en reduktion af forbruget. Det absolut vigtigste for os er, at du oplever vores første møde som autentisk nærværende og imødekommende.

pårørende

Dine nærmeste

Vi ved godt, at det som hovedregel er de pårørende som leder efter behandlingsmuligheder på nettet og søger at finde en løsning, de kan præsentere for misbrugeren. Vi er også helt klar over, at pårørende lever en svær tilværelse, præget af angst, fortvivlelse og magtesløshed, hvor alt drejer sig om misbruget. Det er typisk samleveren og voksne børn, der ikke orker mere og de har stor gavn af, at nogen andre tager over. 

Vi hjælper og støtter de pårørende hele vejen og sørger for at de inddrages i nødvendigt omfang i misbrugerens udviklingsprojekt og vi hjælper med at gøre sig fri af andres misbrug.

modulet

En vigtig brik

Hvert modul er som en brik i puslespillet, der skal hjælpe dig med, at nå lige netop dit mål i retning af det gode liv, sammen med dem som du holder af. Et modul kan være 2 døgns ophold hos os i Søndersø som er det mest intensive eller 10 timer fordelt som konsultationer enten fysisk tilstede også her i Søndersø eller over internettet via Skype

behandlingen

At være i behandling

er for den enkelte nok et af livets sværeste projekter og så meget mere er det behandlerens opgave, at være fuldt tilstede og at der ikke skiftes behandler undervejs i forløbet er tryghedsskabende.

At det er vigtigt, at der udover støtte og omsorg bliver givet den nødvendige hjælp til at konfrontere den aktuelle virkelighed og bearbejde de årsager, der måtte kunne baggrunden for den addiktive adfærd.

At skabe et rum af autentisk nærvær, som er nøglen til at formidle næring til gæstens positive kerne igennem forståelse, engagement, håb, tiltro, respekt og ærlighed.

online

Vi benytter

selvfølgelig også online konsultationer til såvel afklarende samtaler som til opfølgning i hjemmeperioder og efter endt behandling. Du kan vælge at arbejde med e-mails, chat, telefon eller video. Du kan også vælge at kombinere dem alt efter behov. Vi lægger meget stor vægt på, at vore gæster kan få kontakt til os, når det er nødvendigt. 

opfølgning

Vedligeholdelse

Opfølgning og vedligeholdelse af det store personlige arbejde, du har lagt i at blive et frit og uafhængigt menneske. Du har taget kontrollen over dit eget liv og det bør absolut vedligeholdes.

Enhver stor investering kræver opmærksomhed, tænk bare på noget så simpelt som din bil, den kræver konstant vedligehold og det selvom den kører godt - ja, så bliver den jo serviceret.

Vi tænker lidt det samme om opfølgning af din personlige investering, nemlig at vedligeholde udviklingen og den positive tankegang. Måske er en gang om året nok til også at holde dig kørende.